Chi hơn 70 tỷ đồng bảo trì 10.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang