Ông Trần Quí Thanh và con gái trúng đấu giá 3 khu đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu